Praktijkrichtlijn Stukadoren

In Nederland kennen we de NRP (Nederlands praktijkrichtlijn) 3924 die voor een groot deel gebaseerd is op de EN 13914-1: Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk – Deel 1: Stukadoorswerk buiten. Ook de Europese versie is aangepast aan de CPR eisen en dit geldt eveneens voor de  EN 13914-2: Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk – Deel 2: Ontwerp overwegingen en essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk binnen.

Net als voor de vorige normen heeft ook CEN met betrekking tot deze norm aan de nationale normcommissies de vraag voorgelegd of ze uitgestuurd kunnen worden voor UAP. Deze 2 documenten zijn doorgestuurd aan de technische commissie van PGB (Product Gepleisterd Bouwen) om aan NEN een evenwichtig advies over deze vraag te kunnen geven.