Verduidelijking termen: CE-markering, NL-BSB en KOMO

nemo-verduidelijking-termen2

Hoe zit dat nu met al de merken die van toepassing zijn op producten die door de leden van NeMO op de markt zijn gebracht? Hier krijgt u uitleg over deze merken en waarom, vanuit de historie, veel van de bij NeMO aangesloten leden hun producten van het KOMO logo hebben voorzien.

Wij als producenten MOETEN merken op onze producten aanbrengen omdat we daarmee aantonen aan een wettelijke verplichting te voldoen. Andere merken MOGEN we aanbrengen omdat we daar zelf voor hebben gekozen. Merken op basis van wetgeving zijn bijvoorbeeld de CE-markering en het NL-BSB merk. Een vrijwillig merk is bijvoorbeeld het KOMO merk.

Hoofdstukken

Wettelijke en private regels
Besluit Bodemkwaliteit
Bouwbesluit
Verordening Bouwproducten
Bouwstoffenbesluit
CE-markering
Geharmoniseerde Europese normen
Productiecontrole in de fabriek
Prestatieverklaring/DoP
Aangewezen instelling
Certificatie-instelling
ILT
Annex ZA
NL-BSB
KOMO
Beoordelingsrichtlijn
CUR-Aanbevelingen
Nuttige links