Verordening Bouwproducten

nemo-cpr

De Verordening Bouwproducten, afgekort VBP, is Europese wetgeving voor bouwmaterialen die sinds 2013 in Europa en daarmee ook in Nederland van kracht is. Deze Europese wetgeving is ook bekend onder de Engelse benaming “Construction Products Regulation” (CPR). 

Op basis van de regels in de VBP worden producten beoordeeld op het voldoen aan de eisen die aan die producten worden gesteld. De eisen aan het product zijn vastgelegd in “geharmoniseerde Europese normen”. Als het product voldoet, brengt de producent de CE-markering op het product aan.

Ook importeurs en leveranciers kunnen onder speciale voorwaarden de CE-markering zelf aanbrengen.

Het Nederlandse “Bouwbesluit” geeft (in artikel 1.6) aan dat het verboden is een product waarvoor een geharmoniseerde Europese norm bestaat zonder van CE-markering op de markt te brengen.

Gerelateerde onderwerpen:
BRL’s voor bouwproducten aangepast
Nieuwe delegated act prestatieverklaringen
Bouwproductenverordening en DoP
Regelgeving bouwproducten NeMO-leden