Prestatieverklaring/DoP

De prestatieverklaring wordt door de producent of de importeur opgesteld. In deze verklaring moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

  • naam en adres van de producent;
  • omschrijving en toepassingsgebied van het bouwproduct;
  • verwijzing naar de geharmoniseerde norm;
  • prestaties van het bouwproduct;
  • een verklaring van de producent/importeur dat aan de eisen wordt voldaan.

De prestatieverklaring kan bij de transportdocumenten worden gevoegd, maar ook op de website van de producent/importeur beschikbaar zijn.

Belangrijk is dat de prestatieverklaring van een product dat in Nederland wordt toegepast in de Nederlandse taal beschikbaar is, ongeacht waar het product vandaan komt.

Bijlage III van de Verordening Bouwproducten (VBP) geeft een model voor de prestatieverklaring.

Gerelateerde onderwerpen:
BRL’s voor bouwproducten aangepast
Nieuwe delegated act prestatieverklaringen
Bouwproductenverordening en DoP
Regelgeving bouwproducten NeMO-leden