Bouwbesluit

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels. Deze zijn door de Nederlandse overheid vastgelegd in het Bouwbesluit.

Het grootste gedeelte van het Bouwbesluit gaat over de eisen die aan een gebouw worden gesteld. Voor bouwmaterialen wordt in § 1.3 de samenhang met de Europese wetgeving voor bouwmaterialen aan de orde gesteld. Het Bouwbesluit zelf stelt GEEN aparte eisen aan bouwmaterialen.

Klik hier voor de integrale tekst van het Bouwbesluit.