Privacyverklaring website en cookie beleid NeMO

NeMO hecht waarde aan zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (hierna: AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

NeMO verwerkt persoonsgegevens

  • op basis van toestemming van de betrokken persoon, bijv.  gegevens die volledig vrijwillig doorgegeven worden via onze website, via telefoon, e-mail of op enige andere manier,
  • Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Indien het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  • Indien het noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

NeMO verwerkt de gegevens uitsluitend voor het doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het doel te bereiken waarvoor die informatie gebruikt wordt en om aan onze verplichtingen in het kader van andere wetten te voldoen. Deze gegevens worden op een juiste manier bewaard en beveiligd.

NeMO geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht onthult NeMO slechts de persoonsgegevens die nodig zijn om hun dienst te verlenen en sluit NeMO een verwerkersovereenkomst waarin wordt bepaald dat ze uw informatie veilig en vertrouwd moeten houden en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de specifieke instructies van NeMO.

De AVG geeft u het recht uw toestemming in te trekken, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar nemo@nemo.nl.

NeMO verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. U kunt cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Als u een cookie weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

De website van NeMO kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. NeMO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de website van de desbetreffende organisaties.

Als er wijzigingen optreden in de wet, die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zal NeMO deze privacy verklaring aanpassen en dat melden op de website.

Almere, 14 oktober 2019