Nuttige links

Onderstaand overzicht verwijst naar een aantal websites waarop nuttige informatie is terug te vinden over de onderwerpen in dit artikel.

CE-markering:

Informatie geboden door de Nederlandse overheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/ce-markering-bouwproducten

Een downloadbare brochure over CE-markering:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/documenten-en-publicaties/brochures/2013/06/28/ce-markering-op-bouwproducten.html

Een Belgische website waarin de CE-markering en alles wat daarmee samenhangt overzichtelijk aan de orde wordt gesteld:
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=ce

 

Besluit bodemkwaliteit:

Informatie geboden door de Nederlandse overheid:
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/

 

KOMO certificatie:

Informatie over beschikbare beoordelingsrichtlijnen en KOMO certificaten:
www.komo.nl

 

CUR-Aanbeveling: 

Beschrijving van het hoe en waarom van CUR-Aanbevelingen

CUR-Aanbevelingen pdf
www.cur-aanbevelingen.nl

 

Verder kan op de websites van de verschillende certificatie-instellingen/aangewezen instellingen de nodige informatie worden gevonden.