Gids voor Goede Praktijken; verzameling van kennis en informatie inzake kristallijn silica

arbocatalogus_beton_risico_kwarts

De gids voor Goede Praktijken bevat kennis en informatie uit verschillende sectoren die producten of grondstoffen die kristallijn silica bevatten produceren en/of gebruiken. Met de publicatie van deze gids draagt de industrie (werkgevers en werknemers) bij tot de bescherming van arbeiders tegen een mogelijke blootstelling aan kristallijn silica op de werkplaats.

Advies en praktische toepassingen

Deze gids is bedoeld om advies te geven aan producenten en gebruikers van producten en materialen die kristallijn silica bevatten, over de praktische toepassing van een programma waarmee inadembaar kristallijn silica kan beheerst worden en over het veilig gebruik op de werkplaats van producten die inadembaar kristallijn silica bevatten. De industrieën die silica produceren en gebruiken benadrukken dat de werknemers beschermd moeten worden tegen de mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling aan inadembaar kristallijn silica. Daarom moeten er inspanningen worden geleverd om de mogelijke individuele blootstelling aan inadembaar kristallijn silica op de werkplaats tot een minimum te beperken.

Download hier de gids voor de goede praktijken