Veiligheid en milieu mortels

nemo-veiligheid-en-milieu.a

Natuurlijk is NeMO ook actief met onderwerpen als veiligheid en milieu. De NeMO vindt het belangrijk dat objectieve, transparante en verifieerbare informatie over de milieuprestatie van mortels voor de markt beschikbaar is daarom zijn er MRPI bladen ontwikkeld. Alle nieuwe ontwikkelingen en informatie op het gebied van veiligheid en milieu die voor haar afnemers als ook voor haar leden van belang is vermelden wij op deze site.