Communicatieforum CE-markering

Door een aantal partijen is het initiatief genomen om de bouwwereld te informeren over de stand van zaken rondom CE-markering. Voor dit doeleinde is een website gebouwd en worden met enige regelmaat bijeenkomsten belegd. Deze keer was het onderwerp “CE-markering, toepassing in de dagelijkse praktijk”.

Op de bijeenkomst werden de volgende onderwerpen gepresenteerd:

  • Het nieuwe Stelsel Kwaliteitsborging.
  • Het belang van normen bij CE-markering.
  • Nieuwste ontwikkelingen op KOMO gebied.
  • Elektronisch stappenplan voor CE-markering.

De presentaties van de verschillende sprekers zijn toegankelijk op de website (zie button).

Stelsel kwaliteitsborging
De invoering van het nieuwe stelsel kwaliteitsborging vordert gestaag. De bedenkers van het stelsel gaan er nog steeds van uit dat door de private kwaliteitsborging er meer vraag gaat ontstaan naar het kunnen laten aantonen door leverancier of verwerker dat het gemaakte product aan de eisen voldoet en dat daarmee KOMO belangrijk blijft (of belangrijker wordt).

De heer Ton Jans van stichting KOMO geeft aan dat KOMO heel nadrukkelijk een privaat kwaliteitskeurmerk is en daarmee gewoon naast CE-markering gebruikt moet kunnen worden. Voor de erkende kwaliteitsverklaringen (kwaliteitsverklaringen die door het rijk zijn erkend en meestal aangeven dat iets aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit voldoet) geldt dat zij wel een publiek karakter hebben. Het idee is dat voor deze situaties 2 documenten gemaakt gaan worden. Een privaat document (KOMO) dat iets zegt over het product en een ander document dat de erkenning regelt.

Softwarepakket
NEN is bezig met het maken van een softwarepakket voor het eenvoudig maken van prestatieverklaringen. Het programma bevat o.a. een vertaling van alle prestatie eigenschappen uit de verschillende normen voor bouwmaterialen. Van normen waarvan geen Nederlandse vertaling beschikbaar is, hoeft de producent geen vertaling meer te bedenken.

Bijvoorbeeld voor de term: Initial tensile adhesion strength (uit de tegellijmnorm) komt er een eenduidige Nederlandse vertaling die in elke Nederlandstalige DoP over tegellijmen gebruikt kan worden.

De verwachting is dat het programma eind 2016 gereed zal zijn. Bovendien is er aan de software per gebruiker een website gekoppeld waar de gebruiker de prestatieverklaringen kan plaatsen en waar hij vanaf zijn eigen website naar toe kan verwijzen via een link. Daarmee zou de archiveringsverplichting eenvoudig gerealiseerd zijn. NEN is bezig met het organiseren van een aantal pilots.