Certificatie-instelling

nemo-certificatie-instelling

Een certificatie-instelling is een onafhankelijke instantie die op basis van zowel wettelijke als privaatrechtelijke regelgeving bedrijven en hun producten beoordeelt op het voldoen aan die regelgeving.

Indien blijkt dat wordt voldaan, geeft de certificatie-instelling een certificaat af. Op basis van het certificaat kan het bedrijf kenbaar maken dat het voldoet aan de desbetreffende regelgeving. Meestal vindt dit plaats door het aanbrengen van een merk op documenten en/of producten, een en ander zoals aangegeven in de regelgeving.

Bekende regelgevende documenten zijn de ISO 9001 norm, het Besluit Bodemkwaliteit, de Verordening Bouwproducten en een beoordelingsrichtlijn.

In Nederland worden de werkzaamheden van de certificatie-instellingen gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie. In de andere Europese landen vindt dat op vergelijkbare wijze plaats. Op deze wijze is men verzekerd van een objectieve en beheerste uitvoering van de werkzaamheden door de aangewezen instellingen.