Geharmoniseerde Europese normen

Op basis van een beslissing door de Europese Commissie zijn door de Europese Normalisatie Instelling (CEN) normen opgesteld die bedoeld zijn om in alle Europese landen te worden gebruikt. 

Als zo’n norm van kracht wordt verklaard, moet die in alle Europese landen worden gebruikt en moeten normen van het land zelf voor het desbetreffende product worden ingetrokken.

Als op basis van zo’n Europese norm CE-markering van de producten moet plaatsvinden, is dat kenbaar gemaakt in de “annex ZA” van die norm.

Een geharmoniseerde Europese norm is dus altijd te herkennen aan de aanwezigheid van een annex ZA.