CUR-Aanbeveling 119

CUR-Aanbeveling 119:2016 geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek vullen en injecteren van beton. De CUR-Aanbeveling vormt een verbindende schakel tussen de normserie NEN-EN 1504 en de Nederlandse praktijk ten aanzien van het vullen en injecteren van beton. CUR-Aanbeveling 119:2016 volgt de normserie NEN-EN 1504 waar het gaat om beton-injectie, vult deze nader in en stelt additionele eisen.

In Nederland is veel gebruik gemaakt van CUR-Aanbeveling 56 “Injecteren van scheuren in beton-constructies met kunsthars injectievloeistoffen”.

Deze CUR-Aanbeveling stelt niet alleen eisen aan de materialen, maar gaat ook in op de uitvoering van injectiewerk en keuring van het werk. Het naast elkaar gebruiken van CUR-Aanbeveling 56 en de Europese norm kan leiden tot tegenstrijdige eisen en zeker tot onduidelijkheid. Om die reden is besloten CUR-Aanbeveling 56 in te trekken en de nieuwe CUR-Aanbeveling 119:2016 op te stellen die de verbindende schakel vormt tussen de Europese norm en de Nederlandse praktijk.