Prestatieverklaringen (DoP), Nieuwe Delegated Act

Er is een nieuwe Delegated Act bij de CPR (Construction Products Regulation – Bouwproductenverordening) verschenen die aanpassingen vergt bij op het opstellen van de prestatieverklaringen.

De benamingen van de verschillende hoofdstukken is aangepast (veelal korter gemaakt) en hoofdstuk 2, dat ging over Batch-serial nummer, is verwijderd.

Tabelwaarden
Een andere belangrijke verduidelijking, is het gebruiken van tabelwaarden in de prestatieverklaring. Indien een producent voor een prestatie eigenschap van zijn product er voor kiest een tabelwaarde uit een norm op te nemen, dan heeft hij de verplichting om in een document te motiveren waarom deze tabelwaarde voor zijn product van toepassing is.

In hoofdstuk 8 van de prestatieverklaring (Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie) moet naar dit document worden verwezen.

Aanpassen prestatieverklaringen
Bestaande prestatieverklaringen behoeven niet aangepast te worden. Bij nieuwe prestatieverklaringen (nieuwe producten, en aangepaste specificaties in bestaande producten die om een nieuwe prestatieverklaring vragen) of bij het wijzigen van een norm, dient de prestatieverklaring volgens de nieuwe regels te worden opgesteld.

Nederlandse sjabloon
Klik op de button voor het Nederlandstalige sjabloon van de prestatieverklaring (u kunt in het pdf document met “ctrl. F” zoeken naar prestatieverklaring, in bijlage III van dit pdf document staat een voorbeeld aangegeven).

Vertaling essentiële kenmerken

Van veel producten bestaan geen in het Nederlands vertaalde normen. Dit levert normaal gesproken geen problemen op. Alleen bij het opstellen van de prestatieverklaring moet de parameter waarvan de prestatie wordt weergegeven, worden vertaald vanuit het Engels (bijvoorbeeld: “compressive strength” moet worden vertaald naar “druksterkte”). Om het opstellen van de prestatieverklaringen te vergemakkelijken is op de website van de overheid (contactpunt bouwproducten) een lijst van vertalingen voor de meeste parameters beschikbaar.