De doelstellingen van de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO)

nemo-spuitbeton

De belangrijkste doelstellingen van NeMO zijn:

  • Het geven van voorlichting, advies en educatie.
  • Zich als branche presenteren in de bouwwereld.
  • Het (doen) opstellen van richtlijnen en normen.
  • Het (doen) verrichten van onderzoek en/of studie.
  • Het (doen) onderhouden van contacten met (inter)nationale organisaties.