Wettelijke en private regels

Elke geharmoniseerde Europese norm bevat een annex ZA (in gewoon Nederlands: een bijlage met de aanduiding ZA). 

In deze bijlage wordt onder meer duidelijk gemaakt:

  • Welke eigenschappen van het product door de producent moeten worden beoordeeld.
  • Aan welke eisen die eigenschappen moeten volden.
  • Of bij de beoordeling van het product en/of de productiecontrole in de fabriek een onafhankelijke instantie (een zogeheten aangewezen instelling) moet worden betrokken.
  • Welke informatie bij de CE-markering aanwezig moet zijn.