Aangepaste normen voor metsel- en stukadoor mortel door NEN gepubliceerd

Met input vanuit NeMO en Nederland, vertegenwoordigend in de Euoprese normcomssie CEN TC 125 WG 2, zijn de normen voor metselmortel en stukadoormortel (NEN-EN 998-2 en NEN-EN 998-1) in het voorjaar van 2016 door CEN geaccepteerd. In november 2016 zijn deze normen door NEN gepubliceerd.

Het verschil met de eerdere normen van 2010 ligt gelegen in het feit dat de beide normen nu in overeenstemming zijn met de CPR (verordening bouwproducten). Het gaat met name om tekstuele aanpassingen.

De normen zijn echter nog niet van kracht omdat ze nog niet zijn aangewezen door de OJEU (Official Journal of the European Union).

  • EN 998-1: Specificaties voor mortels voor metselwerk, Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen.
  • EN 998-2: Specificaties voor mortels voor metselwerk, Deel 2: Mortels voor metselwerk.
  • EN 15824: Specificaties voor mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen.