Copyrights

Het materiaal op deze website is afkomstig van NeMO en van derden. Het auteursrecht van deze website berust bij NeMO. Niets van deze site mag vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NeMO.

De redactie doet haar uiterste best om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal van derden schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Mocht het zo zijn dat u als rechthebbende(n) niet benaderd bent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met NeMO door een e-mail te sturen aan nemo@nemo.nl of door te bellen naar 0348 484477.