MRPI bladen voor de mortels van NeMO leden

nemo-voegen

De NeMO draagt de ontwikkeling op het gebied van duurzaam bouwen een warm hart toe. Zij heeft dan ook besloten dat het noodzakelijk is dat er objectieve milieudata (MRPI; milieurelevante productinformatie) van de producten die haar leden produceren beschikbaar zijn.

De milieudata zijn opgenomen in de nationale milieudatabase van SBR en de MRPI bladen van de volgende producten zijn beschikbaar gekomen:

  • Zandcement in de sterkteklassen C12 en C16.
  • Metselmortel M5 en M10.
  • Voegmortel VH35.
  • Doorstrijkmortel M10.
  • Betonmortel C20/25.
  • Krimparme gietmortel K70.

 

De gegevens kunnen vanuit de nationale milieu database door verschillende softwarepakketen zoals GPR bouwbesluit, BREEAM-NL, Dubocalc en GreenCalc+, worden gebruikt om de, bij een aanvraag van een bouwvergunning, wettelijk verplichte informatie over de milieuimpact van een bouwwerk te berekenen.

NeMO spreekt de verwachting uit dat deze ontwikkeling zal bijdragen aan de verdere verduurzaming van de producten van de Nederlandse mortelindustrie.

MRPI-blad NeMO Betonmortels
MRPI-blad NeMO Doorstrijkmortel
MRPI-blad NeMO Krimparme gietmortel
MRPI-blad NeMO Metselmortel M10
MRPI-blad NeMO Metselmortel M5
MRPI-blad NeMO Voegmortel
MRPI-blad NeMO Zandcement C12
MRPI-blad NeMO Zandcement C16