Bouwproductenverordening en DoP

nemo-cpr

Op 1 juli 2013 is de verordening voor bouwproducten (CPR, Construction Products Regulation 305/2011/EU) van kracht geworden. De bouwproductenverordening vervangt de bouwproductenrichtlijn (CPD Construction Products Directive).

Een van de grootste veranderingen die dit voor de NeMO-leden met zich mee heeft gebracht is dat de CPR eist dat de producent van het bouwmateriaal een prestatieverklaring (DoP, Declaration of Performance) opstelt. Door het opstellen en beschikbaar stellen van de prestatieverklaring verklaart de producent dat zijn product presteert conform de prestatieverklaring. De DoP is voor de consument het instrument om verschillende producten op hun prestaties onderling te kunnen vergelijken.

Tevens speelt de DoP een belangrijke rol bij meningsverschillen tussen consument en producent. Het is daarom dat in de CPR geëist wordt dat de DoP van een product minimaal 10 jaar beschikbaar blijft nadat het product voor het laatst op de markt is gebracht.

NeMO heeft de bij haar aangesloten leden geadviseerd om aan de verplichtingen van de CPR te voldoen door het publiceren van de DoP’s op de website. Bij het vervangen van een bestaand product door een nieuw product is de aanbeveling om de DoP van het oude product van de website te halen maar op verzoek wel aan klanten of andere belanghebbenden ter beschikking te stellen. Op deze manier wordt voorkomen dat klanten DoP’s van niet meer geleverde producten verwarren met nieuwe producten.

Verklaring dat DoP's op de website geplaatst mogen worden