CUR-Aanbeveling 107

Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel

In 1998 verscheen CUR-Aanbeveling 62 “Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel”. Hierin waren eisen opgenomen ten aanzien van de toe te passen grondstoffen, specie en mortel en de verwerking van de specie tot een gietvloer. Verder waren eisen opgenomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd van de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer.