Jaartal bij de referentie van de norm in de CE-markering

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij een inspectie, uitgevoerd bij een lid van NeMO, geconcludeerd dat de referentie naar de norm in de CE-markering niet volledig was weergegeven. Volgens de inspecteur zou bij de referentie naar de norm ook specifiek het jaartal waarin de norm is uitgegeven moeten worden opgenomen. Hier wordt het standpunt van NeMO met betrekking tot dit onderwerp gemotiveerd.

Bouwproductenverordening
In de Europese bouwproducten verordering van 9 maart 2011 is met betrekking tot het aanbrengen van de CE-markering, de prestatieverklaring en de referentie naar de geharmoniseerde norm in een aantal artikelen de werkwijze voorgeschreven.

In artikel 9 “Voorschriften en voorwaarden voor het aanbrengen van de CE-markering” is het volgende opgenomen:
2. De CE-markering wordt gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar waarin zij het eerst werd aangebracht, de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant of het identificatiemerk aan de hand waarvan de naam en het adres van de fabrikant zich gemakkelijk en eenduidig laten identificeren, de unieke identificatiecode van het producttype, het referentienummer van de prestatieverklaring, de daarin in niveau of klasse aangegeven prestatie, de verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie, het identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing, en het beoogde gebruik dat is vastgesteld in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

Met betrekking tot de prestatieverklaring en de referentie naar de geharmoniseerde norm wordt het volgende gesteld:

In artikel 6 “Inhoud van de prestatieverklaring” is het volgende gesteld:
2c. het referentienummer en de datum van afgifte van de geharmoniseerde norm of het Europees beoordelingsdocument waarvan gebruik is gemaakt voor de beoordeling van elk essentieel kenmerk;

In de door de Europese commissie geschreven Handleiding voor het aanbrengen van CE-markering wordt het volgende vermeld:

nemo-jaartal-bij-de-referentie-

Conclusie
Bij de instructies voor het aanbrengen van de CE-markering vermeldt de CPR niet dat het jaartal van de norm moet worden vermeld. Dit wordt wel gedaan in de instructies voor het maken van de prestatieverklaring. In de door de Europese commissie geschreven handleiding voor het aanbrengen van de CE-markering wordt gesteld dat bij het vermelden van de norm er geen referentie naar het jaartal behoeft te worden opgenomen.

Aanbeveling aan de leden: bij het vermelden van de norm in de CE-markering behoeft geen jaartal te worden opgenomen.