Construction Products Regulation (CPR)

Op 1 juli 2013 is de verordening voor bouwproducten (CPR, Construction Products Regulation 305/2011/EU) van kracht geworden. De bouwproductenverordening vervangt de bouwproductenrichtlijn (CPD Construction Products Directive). 

Onderwerpen