Veilig werken met metselmortel

nemo-metselwerk-actie

Voor het veilig werken met prefab metselmortel gelden veiligheidsregels. De leden van NeMO kennen deze regels en helpen u graag met goed advies. Wij vermelden hieronder in het kort de belangrijkste items:

Samenstelling

Metselmortel bevat cement en is daardoor alkalisch. De exacte samenstelling van de mortel staat vermeld op de afleverbon en in de NEN-EN 998-2 ‘Mortels voor metselwerk van stenen, blokken of elementen van baksteen, kalkzandsteen beton en gasbeton’.

Risico’s

Het werken met metselmortel kan irritatie aan huid en/of ogen veroorzaken. Ook kunnen brandwonden ontstaan door de combinatie van alkaliteit en een schurende werking.

Veiligheidsaanbevelingen :

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Aanraking met de huid vermijden.
  • Aanraking met de ogen vermijden.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  • Draag geschikte beschermende kleding.
  • Draag vloeistofdichte handschoenen (neopreen).