Productiecontrole in de fabriek

nemo-product-controle

Om na te gaan of een product aan de eisen voldoet, dient een producent controles van dat product in zijn fabriek uit te voeren. Indien blijkt dat niet wordt voldaan, moet hij corrigerende maatregelen nemen. Hoe hij dat allemaal doet, moet in een kwaliteitssysteem zijn beschreven. Dit geheel wordt omschreven als de “Productiecontrole in de fabriek”. 

De geharmoniseerde norm geeft aan hoe vaak monsters van een product op de verschillende eigenschappen zoals weergegeven in de annex ZA moeten worden beoordeeld. Zeker als sprake is van continue productie zal ook op basis van (statistische) toetsingen worden beoordeeld of aan de eisen wordt voldaan.

Op basis van de gegevens van deze productiecontrole in de fabriek wordt de prestatieverklaring actueel gehouden.

Indien dat door de annex ZA van de desbetreffende norm wordt vereist, moet het functioneren van de productiecontrole in de fabriek door een aangewezen instelling worden beoordeeld. Pas nadat deze beoordeling en de mogelijke jaarlijkse herbeoordelingen met succes zijn uitgevoerd, mag de producent/importeur de CE-markering (blijven) aanbrengen.