Objectieve Milieumeetlat voor Mortels MRPI

nemo-uitreiking-mrpi

Op 20 januari jl. heeft mevrouw ing. Jeannette Levels-Vermeer, directeur van stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI), de nieuwe milieumaten uitgereikt aan de voorzitter van de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO), de heer Bas Huysmans.

De NeMO vindt het belangrijk dat objectieve, transparante en verifieerbare informatie over de milieuprestatie van mortels voor de markt beschikbaar is. De keuze voor MPRI bladen is dan ook logisch, aangezien deze worden gemaakt op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA) die door een onafhankelijke partij wordt geverifieerd.

De NeMO leden en de markt beschikken over een 8-tal MPRI referentiebladen waartegen de prestaties van mortels kunnen worden gelegd. En door opname van de MRPI bladen in de Nationale Milieu Database kan deze actuele informatie ook gebruikt worden voor het berekenen van de milieubelasting van constructies. ”Wij verwachten dat LCA en MRPI de enige standaard gaat zijn voor de markt als het gaat over het bepalen van de duurzaamheid van mortels, en daarmee het woud van keurmerken en labels gaat vervangen” aldus Bas Huysmans.

De nieuwe MRPI bladen zijn hier te downloaden.

nemo-uitreiking-mrpi2
Het nathouden van het terrein is belangrijk. Het voorkomt opwaaien van kleine kwartshoudende stofdeeltjes. Foto: Arbocatalogus Betonmortel