Bepalingsmethoden

In werkgroep 4 van CEN TC125 worden de Europese beproevingsnormen geschreven, die door de productnormen worden aangestuurd. In een vergadering van de werkgroep 4 in Brussel is het Italiaans commentaar op met name EN 1015-12: “Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk, Deel 12: Bepaling van de hechting aan de ondergrond van verharde pleistermortels”, besproken en is de norm vastgesteld. Ook voor deze norm is door CEN aan de nationale norm commissies de vraag gesteld of de norm voor UAP uitgestuurd kan worden. Op deze vraag is door NeMO aan NEN positief geadviseerd.