Veilig werken met metselmortel

Met de invoering van de nieuwe systematiek voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals) zijn nieuwe pictogrammen, nieuwe gevaarszinnen en nieuwe veiligheidszinnen van kracht geworden.

Zie artikel “Nieuwe veiligheidsinformatie voor stoffen en mengsels (GHS)”.

Onduidelijkheid juiste formulering

Bij een aantal van de P-zinnen kan onduidelijkheid bestaan over wat de juiste formulering is. Het gaat dan om de P-zinnen P310, P311 en P312 waar gesproken wordt over het raadplegen van een antigifcentrum, vergiftigingencentrum of arts.

Op de website van de overheid kan men onder wetgeving een pdf document downloaden (bijlage IV – Geconsolideerde versie 01-12-2013) waarin de P-zinnen zijn opgenomen (voor de download, klik op de button onder aan deze pagina).

Gaat u nu naar pagina 315 van het pdf document blijlage IV, dan wordt daar voor de betreffende P-zinnen het woord “vergiftigingencentrum” gebruikt. Bij de officiële Nederlandse vertaling van de Engelse P-zinnen (op pagina 373) wordt gesproken over “antigifcentrum”. Helemaal logisch is dat niet omdat in hoofdstuk 1.4 van de veiligheidsinformatiebladen naar het Nederlandse vergiftigingencentrum wordt verwezen.

De standaard tekst in deze paragraaf luidt:
Bij noodgevallen raadpleeg een arts
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Website: www.vergiftigingen.info
Telefoonnummer: +31 (0) 30 274 8888
NVIC is alleen toegankelijk voor professionele hulpverleners

De tegenstrijdigheid in het door de Nederlandse Overheid gepubliceerde document schijnt er onder druk van een deadline voor een vertaling ingeslopen te zijn. De relevante overheidsinstanties zijn op de hoogte gebracht van de discrepantie in hun documentatie.

Download pdf