NeMO Mortel Technisch Overleg (MTO)

Het Mortel Technisch Overleg (MTO) van NeMO behartigt de technische belangen van de leden die zijn aangesloten bij NeMO. Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt aan regelgeving en onderzoek.

Regelgeving betreft zaken op het gebied van normen Europees en Nationaal en certificering. Europees worden de belangen van NeMO leden direct ingebracht door lidmaatschap van bijvoorbeeld CEN TC 125 (alles wat met metselen van doen heeft) of via lidmaatschap van de Technische Commissie van EMO (European Mortar Organisation). De EMO houdt in vele CEN commissies ook de vinger aan de pols.

Met betrekking tot regelgeving heeft het MTO vertegenwoordigers in verschillende colleges van deskundigen en in de daarbij behorende technische commissies.

Onderzoek wordt gedaan om bijvoorbeeld te waarborgen dat de verschillende laboratoria van de leden en van externe instituten bij metingen aan hetzelfde product ook dezelfde resultaten vinden. Of bijvoorbeeld om alternatieven voor in normen voorgeschreven meetmethoden geaccepteerd te krijgen voor de dagelijkse kwaliteitsbewaking.

Onderstaand treft u het jaarverslag aan dit biedt een compleet overzicht van activiteiten en resultaten van de inspanningen van het MTO.

Download pdf