Wettelijke en private regels

nemo-zandcement-zakken

Als een producent heeft aangetoond dat zijn product aan de eisen in het Besluit Bodemkwaliteit voldoet, mag hij dat kenbaar maken door op het product, de verpakking dan wel de begeleidende documenten het onderstaande NL-BSB logo aan te brengen. Als alternatief kan ook het woordmerk worden gebruikt.

Eigenlijk is dit merk verwarrend want het verwijst naar het niet meer van kracht zijnde Bouwstoffenbesluit. Bij de overgang van het Bouwstoffenbesluit naar het Besluit Bodemkwaliteit is echter besloten het merk te handhaven.