Checklist metselwerk

nemo-checklist-metselwerk

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorbereidingen

 • Opslag stenen: vrij van de grond, bevroren stenen mogen niet worden verwerkt.
 • Wat is de wateropname van de steen (niet en matig zuigend, normaal en sterk zuigend).
 • Hoe is de conditie van de stenen (droog verwerken of winddroog verwerken).
 • Is er een morteladvies opgevraagd? Ja: Neem kennis van de inhoud. Nee: Doe dit alsnog.
 • Proefmuur: laat je informeren wat de wensen van de opdrachtgever/architect zijn (metselmethode, lagenmaat, afwerking).
 • Bestel op tijd de silo (stem af met uw leverancier).
 • Bereid de opstelplaats van de silo voor (neem de richtlijnen voor plaatsing van een silo van uw leverancier door).
 • Lees voor het opstarten van de silo eerst de handleiding.
 • Neem preventieve maatregelingen zodat het verse metselwerk beschermd wordt tegen vochtbelasting, bevriezen, te snel uitdrogen (directe bezonning of schrale wind).

 

Belangrijke uitvoeringdetails

Metselen- Voegen of Doorstrijken

 • Als het water in de mortel kan bevriezen, mag er niet worden gewerkt.
 • Meng de mortel tot een homogene plastische specie (met een constante water – droge mortel factor).
 • Maak niet meer specie aan dan dat er binnen 2 uur verwerkt kan worden (bij voegmortel ca. 1 uur). Specie opsteken onder toevoeging van water is niet toegestaan.
 • Te vroeg uitkrabben geeft smet (cementsluier) op de steen en te vroeg doorstrijken van de voeg c.q. doorstrijkmortel (waterfilm op de mortel) geeft een fletse kleur (witte kalkuitbloei).
 • Alle metselaars/voegers werken op dezelfde manier (zoals voegdiepte, structuur, afwerking enz.).
 • Het zgn. sponsen kan alleen bij een steen met een glad oppervlak. De spons dient schoon en klam te zijn, een te natte spons veroorzaakt kleur verschil. Test of sponsen mogelijk is middels het opzetten van een proefvlak en raadpleeg evt. de steenfabrikant. Een goed alternatief is een stukje tapijt.
 • Reinig de doorstroommenger conform de handleiding.

 

Nabehandeling

Neem preventieve maatregelingen zodat het verse metselwerk beschermd wordt tegen vochtbelasting, bevriezen, te snel uitdrogen (directe bezonning of schrale wind).

Download hier het schema in pdf