Disclaimer

De in deze site vervatte gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NeMO.

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.┬áNeMO besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. NeMO en de bij haar aangesloten leden zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet.