Beoordelingsrichtlijn (BRL)

Een beoordelingsrichtlijn, afgekort BRL, wordt door een certificatie-instelling in overleg met marktpartijen opgesteld. Vaak wordt het initiatief hiervoor door één producent of een groep van producenten genomen. 

Een BRL bevat onder meer een omschrijving van:

  • Het te certificeren product, al dan niet met verwijzing naar eisen stellende documenten, zoals normen, CUR-Aanbevelingen of het Besluit Bodemkwaliteit.
  • De wijze waarop de producent een certificaat voor zijn product kan verkrijgen.
  • De eisen aan het product en het productieproces.
  • De methode waarop onderzoek door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd.
  • De eisen waaraan de producent en de certificatie-instelling moeten voldoen.

Beoordelingsrichtlijnen worden zowel voor het NL BSB als het KOMO merk toegepast. Dus zowel om aan te tonen dat aan wettelijke of aan private eisen wordt voldaan.

Website KOMO beheer

Gerelateerde onderwerpen:
BRL’s voor bouwproducten aangepast

Regelgeving bouwproducten NeMO-leden