Aangewezen instelling

Ten behoeve van de CE-markering worden door de overheden van de verschillende Europese landen instellingen in die landen aangewezen die taken kunnen vervullen om tot de CE-markering te komen. Deze onafhankelijk functionerende instellingen worden “aangewezen instellingen” genoemd (in het Engels: Notified bodies). 

Deze instellingen kunnen twee taken uitvoeren zoals omschreven in de annex ZA van de norm:

  1. Laboratorium activiteiten, dus onderzoek van  monsters van producten waarop de CE-markering moet worden aangebracht.
  2. Beoordeling van het functioneren van de productiecontrole in de fabriek. De betreffende geharmoniseerde Europese norm geeft in de meeste gevallen voldoende aanknopingspunten om die beoordeling te kunnen uitvoeren.

In wezen is sprake van werkzaamheden zoals die ook plaatsvinden bij product- en systeemcertificatie. Om die reden zijn vrijwel alle aangewezen instellingen ook certificatie-instellingen.