CUR-Aanbeveling 110

Cementgebonden gietvloeren mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Ten opzichte van de al veel langer bekende cementgebonden, gesmeerde dekvloer, kenmerken cementgebonden gietvloeren zich door hun vloeibare karakter. De mortel is daardoor aan te brengen met weinig of in het geheel geen verdichtingsenergie. Inmiddels is er voldoende ervaring opgedaan met het toepassen van deze producten om hiervoor een technische grondslag vast te stellen in de vorm van een CUR-Aanbeveling. In deze Aanbeveling zijn eisen en voorwaarden opgenomen voor de grondstoffen, de specie en de uitvoering van cementgebonden gietvloeren. Verder zijn eisen opgenomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd op de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer.

Belangrijk is dat de Aanbeveling nadrukkelijk uitgaat van het specificeren van de gewenste eisen aan de cementgebonden gietvloer. De eisen moeten zijn ontleend aan een analyse van het voorgenomen gebruik of de gewenste vloerafwerking. Het noemen van bijvoorbeeld alleen de druksterkte is niet voldoende. Het is zelfs de vraag of de druksterkte in veel gevallen wel maatgevend is.