Werkgroep Silica

De VNO NCW werkgroep Silica bespreekt de EU-intwikkelingen op het gebied van Kwarts.

In april 2006 werd de “Overeenkomst over de bescherming van de gezondheid van werknemers door het correct hanteren en gebruiken van kristallijn silica en producten die het bevatten” binnen de Europese Sociale Dialoog (OSD) ondertekend door de Europese vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers van 14 industriesectoren.

De ondertekenaars zijn overeengekomen dat kwantitatieve informatie over de toepassing van de Overeenkomst, binnen ieder van de sectoren die zij vertegenwoordigen, voor de eerste keer zou worden verzameld in 2008 en daarna om de twee jaar middels een online rapportage systeem. De leden van NeMO werken mee aan dit onderzoek.