Communicatieforum CE markering

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwprodukten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van produkten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwprodukten.

Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.