Technische Commissie Stapelbouw

De Technische Commissie (TC) van Stichting Stapelbouw bestaat uit een samenwerking van koepelorganisaties van fabrikanten van baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonproducten en mortel en van wetenschappers van de TU/e die gezamenlijk de technische aspecten van steenconstructies doornemen, onderzoeksopdrachten voorbereiden, begeleiden en tenslotte vrijgeven voor bredere kennisneming.

Nieuwsflits
29 maart 2016
27 januari 2016
12 januari 2016