Technische Commissie Stapelbouw

De Technische Commissie (TC) van Stichting Stapelbouw bestaat uit een samenwerking van koepelorganisaties van fabrikanten van baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonproducten en mortel en van wetenschappers van de TU/e die gezamenlijk de technische aspecten van steenconstructies doornemen, onderzoeksopdrachten voorbereiden, begeleiden en tenslotte vrijgeven voor bredere kennisneming.