Normcommissie 353078/VC37 “Dekvloeren”

Werkgebied
Dekvloeren: laag of lagen dekvloermortel die in het werk direct op de dragende ondergrond, hechtend of niet hechtend, of op een scheidings- of isolatielaag is aangebracht, teneinde één of meer van de volgende functies te vervullen:

  • een bepaald peil bereiken en bepaalde fysische eigenschappen te bewerkstelligen;
  • het aanbrengen van vloerafwerking;
  • dienst doen als gerede vloer.

 

Taken commissie

  • Opstellen en onderhouden van nationale normen, praktijkrichtlijnen en aanbevelingsdocumenten voor verschillende vloersystemen.
  • Verzorgen en begeleiden van het Nederlands standpunt in internationaal normalisatiewerk van CEN/TC 303.
  • Verzorgen van de implementatie van internationale normen en deze waar nodig proberen op de Nederlandse regelgeving af te stemmen.
  • Desgewenst onderzoek doen om normatieve of pre-normatieve documenten op te stellen, en/of een bestaande norm bij te stellen.
  • De NEN- en CUR-activiteiten die binnen het werkgebied vallen op elkaar afstemmen.