Platform Voorbereiding Stelselherziening

Op naar meer kwaliteit in de bouw!

De bouw staat aan de vooravond van een enorme impuls in kwaliteitsdenken. Eind 2014 is Minister Blok met een wetsvoorstel gekomen om het toezicht op de bouw in de toekomst op een andere wijze te organiseren. Doel hiervan is om de positie van de “bouwconsument” te versterken. Dit moet bereikt worden door een betere kwaliteitsborging. Deze borging wordt anders gestructureerd en wordt deels geprivatiseerd. Met de voorgestelde stelselherziening verandert een aantal zaken ingrijpend.

Het Platform Voorbereiding Stelselherziening is opgericht om een constructieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw.