Gezamenlijk college van Deskundigen Mortels voor Metselwerk (BRL1905)

Het gezamenlijk college van deskundigen houdt toezicht op de toepassing van de BRL 1905 (mortels voor metselwerk). Hiertoe geeft zij o.a. goedkeuring aan wijzigingen aan de BRL of geeft ze opdracht aan de certificerende instanties (Kiwas en SKG IKOB) om de BRL op bepaalde punten aan te passen of in lijn te brengen met bijvoorbeeld nieuwe regelgeving. Ook beoordeeld zij of het door de certificerende organisaties uitgevoerde sanctiebeleid conform de regels verloopt.