Technische Commissie Mortels

Technische aspecten van de certificering van mortels worden door het College van Deskundigen betonmortel en mortel neergelegd bij de Technische Commissie. Veelal worden de vergaderingen van het NeMO Mortel Technisch Overleg zo ingedeeld dat in het tweede deel van de vergadering aspecten die met certificering te maken hebben en technisch van inhoud zijn, samen met medewerkers van de certificerende instantie(s) besproken, en indien nodig als voorstel aan het College van Deskundigen betonmortel en mortel aangeboden.