College van Deskundigen stapelen

Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) zijn documenten waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op het product/proces en de bepalingsmethode om aan te tonen dat het product aan deze eisen voldoet. Deze richtlijnen komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. Hierin zijn producenten, afnemers, overheid en onafhankelijke deskundigen vertegenwoordigd. Daardoor hebben de BRL’s een breed draagvlak.