• Menu
  • Home
  • Zoek

Bouwstoffenbesluit

Het Bouwstoffenbesluit is de voorganger van het Besluit Bodemkwaliteit. Het was Nederlandse wetgeving die was bedoeld om verontreiniging van de bodem en/of het oppervlaktewater te voorkomen door eisen te stellen aan de samenstelling of de uitloging van bijvoorbeeld zware metalen uit bouwmaterialen. 

Het Bouwstoffenbesluit is NIET meer van kracht.