Nieuwsflits Stichting Stapelbouw

 In nieuws

Herziene Technische Aanbeveling

Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten

De Aanbeveling STA.030.2023 beschrijft hoe de weerstand tegen horizontale (wind)belasting kan worden vergroot in een rij eengezinswoningen. Door toepassing van verticale niet hechtende wapening in of naast de gemetselde penanten van één of twee bouwlagen hoog. Zo wordt een alternatief geboden in situaties waar de gemetselde penantenbreedte te beperkt is voor een stabiele constructie.

Deze Aanbeveling vervangt de in 2018 gepubliceerde versie. Na aanvullend experimenteel onderzoek is in deze herziene versie het toepassingsgebied verruimd tot penanten die twee bouwlagen hoog zijn. De beschreven toepassing is ook geschikt om in het geval van aardbevingsbelastingen de weerstand van een steenconstructie tegen horizontale belastingen te verhogen.

De Aanbeveling geeft aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NEN-EN 1996 en NPR 9096-1-1 en beschouwt penanten met een rechthoekige en T-vormige doorsnede. Met deze Aanbeveling en normen tezamen kan de constructieve effectiviteit van de toegepaste wapening voor de weerstand van de steenconstructie worden onderbouwd. De niet hechtende stalen wapening dient voldoende te worden verankerd in de constructieve elementen onder en boven het penant.

Download Technische Aanbeveling STA.030.2023 – Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten.

Technische Aanbevelingen voor kennisontwikkeling
Deze Technische Aanbeveling is onderdeel van een reeks aanbevelingen die door de Technische Commissie van Stichting Stapelbouw zijn opgesteld. Kijk hier voor alle Technische Aanbevelingen.

Stichting Stapelbouw
Deze Stichting bevordert kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van de constructieve aspecten van steenconstructies. Meer informatie is te vinden op de website.