NeMO ledenmiddag te Utrecht

 In nieuws

Op 1 februari jl. heeft NeMO een middag georganiseerd voor haar leden om ze bij te praten over diverse en belangrijke onderwerpen. Op deze interactieve middag konden zij tijdens de presentaties vragen, ideeën en ervaringen uitwisselen.

Vanuit onze Europese brancheorganisatie EMO, kwamen General Secretary Antonio Caballero González en Technical Officer Katharina Lennig vertellen hoe belangrijk gezamenlijk Europees normalisatiewerk is. De herziening van de bouwproductenverordening is bijna voltooid, het acquisproces van de bouwproductenverordening is in volle gang, de productnormen moeten worden herzien en aangepast – er is veel te doen in een beperkte tijd. De Europese mortelindustrie heeft nu de kans om samen het verschil te maken.

Ron Peters, bestuurslid van SCBB, hield een presentatie over het clusterbeheer Besluit Bodemkwaliteit. Met de samenwerking tussen SCBB en NeMO wordt de handelwijze waarmee de leden van NeMO kunnen aantonen dat hun producten die in contact komen met de bodem en/of het oppervlaktewater voldoen aan de milieuhygiënische eisen van het besluit bodemkwaliteit verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd.

Als laatste bracht Jan Blaakmeer de leden op de hoogte over diverse technische onderwerpen zoals de MRPI/EPD, Vergipsing en de duurzaamheid (levensduur) van mortel.

NeMO bedankt de aanwezigen en de sprekers voor hun gehouden presentaties. Wij kijken terug op een geslaagde middag!