Jan Blaakmeer, voorzitter van het Mortel Technisch Overleg (MTO) van de NeMO, is in de plenaire vergadering van CEN TC125 met unanieme stemmen gekozen tot voorzitter van CEN TC 125 WG 2, de Europese normcommissie voor metselwerk.

Deze commissie stelt de normen vast voor alles wat met metselen te maken heeft (baksteen, kalkzandsteen, betonsteen, lateien, spouwankers, mortel, maar ook de beproevingsnormen voor de materialen). WG 2 gaat specifiek over de mortel voor metselwerk (metselmortel, cementgebonden pleisters en pleister op basis van organische bindmiddelen).
Wij feliciteren Jan Blaakmeer met het voorzitterschap!