• Menu
  • Home
  • Zoek

Brancheverenigingen

  

AVM

AVM
Aannemers Vereniging Metselwerken heeft ten doel: het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. In de praktijk ontwikkelt AVM zich tot een volwaardige gesprekspartner in de bouw op het gebied van alle belangrijke beleidsonderdelen die ook voor het metselbedrijf van belang kunnen zijn.

 

BLF
De stichting betonlosmiddelfabrikanten is een samenwerkingsverband van bedrijven, actief in de productie en het in de markt zetten van beton-ontkistingsmiddelen voor de beton- en bouwindustrie.

 

Megamix

Cooperatie MegaMIx BA
Het doel van de Coöperatie MegaMix BA is het bevorderen van de vervaardiging, de verkoop en het verbruik van metsel-, vloer- en andersoortige species.


 

EMO

EMO
The European Mortar Industry Organisation EMO, created in 1991 by the national associations of European producers, fulfils several roles all directed towards the future on behalf of its members.


 

KNB

 


KNB
De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie.

 

PGB

PGB
Pleisterfabrikanten en leveranciers van buitengevelisolatiesystemen hebben zich verenigd in de branchevereniging 'Producenten Gepleisterd Bouwen'. Doel van de vereniging is het vergroten van de kennis over de mogelijkheden van de toepassing van pleisterwerk in de bouw.


 

VDMP

VDMP
Vereniging Droge Mortel Producenten


 

Gietdekvloeren

VGV
De Vereniging voor Gietdekvloeren trekt één lijn als het gaat om belangenbehartiging van haar leden. Hun voornaamste belang is het gieten van vloeren. 


 

VLB

VLB
De Vereniging Leveranciers van Betonreparatie- en beschermingsmiddelen heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonrepara-tie- en betonbeschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.


 

VLK

VLK
De Vereniging Lijmen en Kitten is de branchevereniging van de Nederlandse lijm- en kitindustrie stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigen tegenover haar stakeholders zodat er optimale ruimte is voor ontwikkeling, productie, handel en toepassing van haar producten.


 

VNV

VNV
De Vereniging Nederlandse Voegbedrijven is een landelijk opererende branchevereniging voor voegers. Zij behartigt de belangen van haar leden, waarbij aandacht is voor sociaal economische belangen als ook voor de technische aspecten van het voegen.


 

VOBN

Betonhuis
Het Betonhuis verenigt de cementindustrie, betonfabrikanten en betoncentrales in Nederland en bevordert het gebruik van beton in bouwwerken en constructies. 


 

Metselmix

Metselmix
Fabrikanten van metselspecie hebben zich verenigd in een werkgroep Metselmix van Betonhuis sector Betonmortel. Zij produceren een kant-en-klare metselspecie onder de naam Metselmix die volledig voldoet aan de norm NEN-EN 998-2 'Metselmortels'.