• Menu
  • Home
  • Zoek

KOMO Advies Raad (KAR)

De KOMO Advies Raad (KAR) speelt een cruciale rol binnen stichting KOMO. Via de adviesraad wil Stichting KOMO zoveel mogelijk branches uit de bouwketen betrekken bij de activiteiten en beleidsvoorbereiding van KOMO: vertegenwoordigers van producenten, verwerkers, voorschrijvers, opdrachtgevers gebruikers et cetera. In de KAR zijn twee zetels voor certificerende instellingen ingeruimd. De andere KOMO-licentienemers kunnen als waarnemer bij vergaderingen aanwezig zijn.
De KAR wordt geconsulteerd bij bestuursbenoemingen en adviseert het bestuur over beleid en activiteiten. Bovendien benoemt de KAR de leden van de commissies PR/Marketing en Ontwikkeling.

De voorzitter van De KOMO Advies Raad is de heer Hans Ouwerkerk. Hij vertegenwoordigt het bureau leidingen in de KAR en is in het dagelijks leven directeur van Martens Kunststoffen BV. Op dit moment is de KOMO Advies Raad als volgt samengesteld.

KOMO