• Menu
  • Home
  • Zoek

Vertegenwoordigingen Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO)

Als mortelbranchevereniging is NeMO vertegenwoordigd in diverse commissies en werkgroepen met betrekking tot onderzoek, regelgeving, certificatie, opleidingen en kennisuitwisseling. Via deze weg proberen we invloed uit te oefenen en op de hoogte te blijven van de actualiteiten in onze branche.

Vertegenwoordigingen waar NeMO zitting in heeft: